Produkty

Ultraglide

Główne cechy:

  • Dużo większa odporność na ścieranie – dłuższa żywotność
  • Bardzo niski współczynnik tarcia (0.25) – szerszy zakres prędkości obrotowych
  • Lepszy współczynnik przewodności cieplnej – warga nie przegrzewa się w trakcie pracy
  • Szeroka odporność chemiczna – możliwość uszczelniania szerokiego zakresu mediów
  • Temperatura pracy ciągłej – do 150ºCKilkukrotne wydłużenie żywotności w porównaniu do uszczelnień z NBR


Główne zastosowania:

  •  Walcownie (gorące lub zimne)
  •  Przekładnie oraz inne urządzenia przenoszące napęd
  •  Urządzenia pracujące w środowisku agresywnym (zapylenie, pH różne od 7, wysoka temperatura, itd.)
Do pobrania

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.